سبک زندگی

14 مورد یافت شد

کیفیت زندگی ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﻣﺠﺰا از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وﺿﻌﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺟﺮا...

بینایی که مهم‌ترین حس انتقالی در میان دیگر حواس انسان است در منتقل کردن احساسات مختلف و ادراکات گوناگون به مغز انسان نقش بسزایی دارد و تأثیرات اساسی و ژرفی روی سلامت فیزیکی،روانی،فیزیولوژیکی و عملکرد کلی بدن دارد. علاوه بر این انسان‌ها محیط پیرامون خود را رنگی می‌بینند و این رنگ‌ها در آنان اثری خواه...

در طراحی دکوراسیون داخلی،نور نیز در کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار،نظم فضایی،مصالح،رنگ و… مهم و قابل تامل است و در طراحی بعنوان یک عنصر جداگانه باید نقش خود را ایفا کند. یکی از مشخصه های نور طبیعی دگرگونی آن در ساعات مختلف روز است.   کاربرد نور در جهات مختلف در معماری:   نور...

گلدان‌های آپارتمانی که در فضا و محیط آپارتمان بتوانند دوام آورده و زندگی کنند انواع مختلفی دارند. گل‌های آپارتمانی بایستی در گوشه‌ای از فضای اتاق در کنار پنجره و یا گوشه‌ای از تراس نگهداری شوند تا بتوانند از کمترین نور محیط نیز استفاده کرده و به رشد خود ادامه دهند. گیاه آپارتمانی علاوه بر زیبایی...

زباله خشک یا تر فرقی نمیکند در برج‌ها و آپارتمان‌های مسکونی همیشه یکی از معضلات است. سیستم‌ شوتینگ زباله که بمنظور برطرف کردن تمامی مشکلات طراحی و نصب‌ می‌شود،علاوه بر خلاص کردن برج‌ها و آپارتمان‌ها از دردسرهای مربوط به دفع زباله،گام پیشرویی در جهت مدیریت زباله و بازیابی آن بشمار می‌رود.   سیستم شوتینگ زباله...

ساختمان هایی که تعداد مالکین آنها بیشتر از ۳ نفر باشد با توجه به قانون تملک آپارتمانها،مجمع عمومی مالکین را تشکیل می دهد که زمان تشکیل این مجمع به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند و در صورت عدم حصول اکثریت زمان...

همه ما قبول داریم که خانه های قدیمی به درجات مختلفی می‌توانند به تعمیر نیاز داشته باشند که به این منظور دو اصطلاح بازسازی و نوسازی مطرح خواهد شد. نوسازی در واقع شامل کارهای سطحی مانند رنگ آمیزی می‌شود ولی بازسازی شامل عملیات‌های عمیق‌تر مانند تعمیر و تعویض لوله کشی‌ها و جا به جایی دیوارها...

در حال حاضر برابری حقوقی اجتماعی زنان با مردان به ویژه در تصاحب مشاغل،بعنوان مسئله‌ای مهم در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته مطرح است. تعداد زنان معمار،در طول سالیان زیادی بدلیل تحت‌سلطه بودن این رشته توسط مردان کم بوده‌ است. اما این موضوع را خوب میدانیم که معماری با ظرافت و لطافت...

انتخاب بهترین سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان و سوله دلیل بر جدید بودن آن نمی تواند باشد،بلکه مهمترین نکته این است که باید متناسب با احتیاجات هر ساختمانی،متناسب ترین دستگاه ممکن از نظر قیمت،مصرف انرژی،برآورده کردن نیازهای اساسی دمایی و رطوبتی و غیره گزینش شود.برای این کار باید با تمامی مزایا و معایب انواع  سیستم...

مدیر ساختمان

مجتمع‌های مسکونی نمونه‌ کوچکی از جوامع انسانی‌اند به همین دلیل است که هر مجتمع باید برای خودش یک مدیر ساختمان یا چند مدیر تحت عنوان هیئت مدیره انتخاب کند.شاید این نکته را ندانید وظایف مدیر ساختمان مواردی هستند که به صورت قانون درآمده‌اند و این مسئولیت کار آسانی نیست.مدیر ساختمان یکی از مهم‌ترین اعضای هر...

۱ ۲